Kommunernas myndighetsutövning

Roland Ekstrand

Så hanterar kommunerna enskilda avlopp

Kommunernas myndighetsutövning i fall med enskilda avlopp

book-cover

Bokbeskrivning

Beskrivning av flera kommuners handläggande av enskilda avlopp, hur vite utdöms och enskilda avlopp underkänns på felaktiga grunder. Personer utsätts för myndigheternas godtycke. Det finns stora kunskapsbrister i kommunen, man följer inte lagar och föreskrifter. Kommunerna formulerar godtyckligt sina egna regler och ålägger människor åtgärder och t o m viten som gör att fastighetsägare känner sig rättslösa.

Innehåll