Ny form av tillsyn

Ny form av tillsyn.

Hur fastighetsägaren renar sitt avloppsvatten är inte kommunens bord enligt miljöbalken utan man ska  ange vilka gränsvärden på fosfor som kommunen tillämpar och som fastighetsägaren skall bevisa att man klarar. fastighetsägaren skall uppnå. Vid tillsynen ska miljöinspektören utreda hur mycket avloppsvatten  som kommer att renas beroende på antal personer som använder toaletten och hur mycket BDT- vatten som kommer att släppas ut.  Hur mycket fosfor kan det ge upphov till? Kan den lilla mängd fosfor  påverka någon recipient i närheten. Om ingen recipient  påverkas av fosfor så bör  den existerande avloppsanläggningen godkännas oberoende av ålder om det inte finns hygieniska problem  Vid nyanläggning av  avloppsanläggningar finns det krav som ska följas. Att låta marken binda den lilla mängd fosfor som finns i avloppsvattnet är ett miljövänligt sätt att ta tillvara på den fosfor som annars skulle kunna hamna i olika recipienter. Koncentrerar man intresset på utsläpp av näringsämnet fosfor bortfaller en stor del av den korrespondens som finns mellan fastighetsägare,  miljönämnder och domstolar.