Situationen april 2021

April 2021

Situationen är alvarligare idag för det finns inget som bromsar kommunernas tillsyn och underkännande av avloppsanläggningar pågår i samma takt med ungefär samma argumentation. Fler människor känner sig utsatta för utpressning när kommunerna vägrar art diskutera vad det är för fel på avloppen. För att undvika att få  betala viten så känner sig allt fler fastighetsägare tvungna att göra som kommunerna säger.

Allt fler människor hittar mig på nätet och ringer för att få hjälp. Tidningen Land hade ett stort reportage om min verksamhet att hjälpa folk och det resulterade i att många människor från hela landet tog kontakt och jag har nu över 40 ärenden som ligger på kommunnivå  till Högsta Domstolen. Även lokaltidningarna börjar  observera mitt arbete och skriver artiklar.

Material som jag skickade till ledamöterna i Miljö och jordbruksutskottet i riksdagen

Till ledamöter i Miljö och Jordbruksutskottet
Jag har under tre år försökt att hjälpa fastighetsägare över hela landet som fått sina enskilda avlopp underkända av kommunen. Vanliga människor har inte en chans att hävda sin rätt därför kommunen har hela tiden  hand om agendan och bestämmer vad som är väsentligt ur deras synvinkel. För att ge er en inblick i dessa frågor har jag sammanställt min syn på saken i bilagan Maktens tyranni Du får också ett ärende som handlar om Nyköpings kommun som har vandrat från kommun till Mark och Miljööverdomstolen Bifogas Inlagan till Mark och miljödomstolen, Domen, Inlagan till Mark och miljööverdomstolen och domen. Fastighetsägarens synpunkter kommenteras inte av domstolarna och mötas av beskedet att prövningstillstånd beviljas inte utan minsta kommentarer är frustrerande. Ett annat exempel är fastighetsägaren i Marks kommun som har EU bidrag för skötsel av sina markerna som man tvingar att överklaga kommunens beslut om underkännande av en fungerande avloppsanläggning. Du får också  en artikel införd i tidningen Land.
Frågan om att förändra handläggningen av frågor som berör små avlopp är inte en partipolitisk fråga utan en anständighetsfråga som alla partier borde medverka i att förändra
Har du några frågor så ring mig gärna.
Hälsningar
Roland Ekstrand
Tel. 0704915496