Till Miljö och Byggnämnden i Vara

Till Miljö och Byggnämnden i Vara
Viteslagen
Miljö och byggnämnden i Vara tolkar viteslagen på så sätt att den får orimliga konsekvenser.
Resultatet blir att fastighetsägare som har avloppsanläggningar som klarar miljöbalkens krav blir underkända och fastighetsägare kan dömas att betala vite trots att man följer det regelsystem som finns.
Istället för att ange hur mycket fosfor som avloppsvattnet får innehålla när det renats i avloppsanläggningen så lägger man vitet på själva användandet av anläggningen.

Länsstyrelsen i Stockholms län har i beslut 2019-09-17 angivit hur man skall tolka viteslagen:

” En första förutsättning för att ett vite skall kunna dömas ut är att det tydligt och precist formulerat att den förelagda klart ska veta vad som ska göras för att undgå vitespåföljden. För att vitet skall kunna dömas ut är det nödvändigt att vitet har knutits till en klar definierad prestation”.

Att ha synpunkter på hur avloppsanläggningen är konstruerad duger inte. Det som skall redovisas är om avloppsanläggningen klarar miljöbalkens krav att binda eller ta bort den fosfor som finns i avloppsvattnet.
På vilket fastighetsägaren uppnår de gränsvärden som kommunen tillämpar är inte kommunens sak att bedöma.

Som ombud i ärendet Botberga 1:3 önskar jag en förklaring till varför man inte tillämpar kravet på att ange hur mycket fosfor som avloppsvattnet får innehålla när det lämnar avloppsanläggningen.
Att förbjuda användandet av anläggningen löser ju inga problem, det skapar bara nya när man inte talar om vad man anser att fastighetsägaren skall göra.
Havs och Vattenmyndigheten har i ett antal skrivelser påpekat att miljönämndernas uppgifter är att bedöma avloppsanläggningarnas funktion och inte deras konstruktion.

Med vänliga hälsningar
Roland Ekstrand