Midsommar 2020

 

Midsommar 2020

Här kommer  ytterligare material för att belysa vad som händer i olika kommuner runt om i landet. Jag trodde i min enfald att situationen skulle förbättras  när jag har hjälpt ett stort antal fastighetsägare att med fakta och hänvisning till olika lagparagrafer förklara varför kommunens beslut har varit felaktiga. Situationen har förvärrats när kommunerna väljer att inte svara på synpunkter utan bara hänvisar till möjligheten att överklaga. För att verkligen visa sin makt är det normala att man hotar med att ansöka om vitesföreläggande  om man inte gör som kommunen begär.