Slutord

  • Vad jag försökt att visa är att över en miljon människor som har enskilda avloppsanläggningar är drabbade av myndighetsbeslut som kan vara helt förödande för människors ekonomi.
  • Känslan att myndigheten med hur stora resurser som helst kan ålägga mig, som vanlig människa, åtgärder som jag inte har möjlighet att bemöta är förkrossande.
  • Än häpnadsväckande är att myndigheter vägrar att förklara på vilken grund man fattat beslut.
  • Enskilda avlopps miljöpåverkan har blivit som ”kejsarens nya kläder” alla borde veta att enskilda avloppsanläggningar inte utgör något större miljöproblem men man vågar inte ta bladet från munnen.
Roland Ekstrand har en bakgrund som kommunalpolitiker under fyrtio år. Han har varit kommunalråd och bl a ordförande i Miljö och Hälsoskyddsnämnd i många år. Roland Ekstrand har gedigna kunskaper inom ämnet och är djupt engagerad i miljö och klimatfrågor.