Tystnadens kultur

Tystnadens kultur

Drygt en miljon människor i vårt land använder enskilda avloppsanläggningar och nu pågår en stor kontroll av alla dessa anläggningar. Kommunerna som borde undersöka hur dessa anläggningar fungerar  koncentrerar sitt intresse på anläggningarnas konstruktioner som de kan utan några som helst bevis underkänna. Många tusen fastighetsägare blir plötsligt anklagade för att ha undermåliga avloppsanläggningar som inte är godkända enligt kommunens åsikter. Varför hörs så få protester mot den häxjakt som idag bedrivs?

Fastighetsägarna vet inte hur de ska kunna bemöta kommunernas  underkännande när de inte får information om vilka rättigheter man har att bemöta underkännandet. Samtidigt så förenas åläggandet med ett vite som kan dömas ut om man inte gör som kommunen säger. Att anlita juridisk hjälp kostar pengar som man ofta inte har. Man vågar inte protestera för att riskera att man får ett vite att betala och därför lider man i tysthet och gör som myndigheten säger

Miljönämnderna sitter med trumf på hand därför att de som myndighet kan bestämma om min anläggning är godkänd eller har brister enligt deras förmenande så att den blir underkänd. Om jag som fastighetsägare försöker att bevisa att jag har en fungerande anläggning så kan miljönämnden avvisa mina propåer.  Det är också miljönämnden som har det slutliga avgörandet om  min anläggning ska godkännas. Har man en gång underkänt en anläggning så är det svårt att ändra sig för då anser man att man erkänner att man gjort fel:

  • Domstolarna i form av länsstyrelser, Mark och miljödomstolar, Mark och miljööverdomstol och HD tittar i fösta hand på vad tidigare myndighet har ansett i sakfrågan och hänvisar till tidigare utlåtande utan att göra någon egen utredning. Att bemöta domstolsutslag blir svårt för den enskilde.
  • Lagstiftare borde vara intresserade av att undersöka hur miljöbalken har fungerat sedan den infördes 1998.
  • Vetenskapliga företrädare borde ha opponerat sig mot att den lilla mängd fosfor som finns i avloppsvatten måste till stora kostnader avlägsnas fast de flesta fallen inte påverkar den lokala miljön.
  • Massmedia borde ha observerat och belyst  alla de övergrepp som  fastighetsägare blir utsatta för när de hävdar sin rätt gentemot myndigheterna